Marzenie Boga

EWANGELIA – (Łk 1, 1-4; 4, 14-21)
Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie: Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana”. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście”.

Bóg miał kiedyś marzenie.

Zapisał je na kartach Ewangelii.

*

Marzeniem Boga było spotkanie.

Bóg zapragnął znów spotkać się z człowiekiem w raju.

*

Marzenie to krok po kroku zapisał na kartach Pisma Świętego.

Zaczynając od stworzenia, przez proroków, prowadząc do Chrystusa.

*

A potem pisał listy, jak ktoś zakochany, co dziś pisze maile czy smsy.

W Apokalipsie zakrył przyszłość, marzenie wyraził do końca.

*

A gdy w synagodze Jezus wziął to marzenie w swoje ręce czytał je.

I gdy z zapartym tchem czekali co teraz powie, On rzekł:

*

„Dziś spełniły się te słowa Pisma, które usłyszeliście.”

Dziś przybliżyło się marzenie Boga.

*

Spełnił się kolejny krok.

Bóg realizuje swoje marzenie, weź w nim udział.

Więcej słowa w tym duchu

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.