Mater Dolorosa – (J 19, 25-27)

Najmocniejszy i najważniejszy fragment…


EWANGELIA – (J 19, 25-27)
Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.


 

 

Najmocniejszy i najważniejszy fragment.

Fragment Ewangelii o Matce Bożej.

 

Mater Dolorosa.

Matka Boża Bolesna.

 

Stoi pod krzyżem.

 

To tu, staje się Królową.

„Królowa stoi po Twojej prawicy.” (Ps.45)

 

Staje się Matką Kościoła.

Staje się Matką Jana.

 

Staje się moją Matką i Królową.

Bo i ja, biorę Ciebie Matko do siebie.

 

Królowo moja.

Królowo nasza.

Królowo Polski.

Módl się za nami.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.