Miara – (Mt 13,18-23)

Nie ma jednej miary…


EWANGELIA  (Mt 13,18-23)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Posłuchajcie co znaczy przypowieść o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze.
Posiane na miejsca skaliste oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia, lecz jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje.
Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne.
Posiane w końcu na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny”.


 

 

Nie ma jednej miary miłości.

Nie ma jednej miary wiary.

 

Nie ma jednego sposobu realizacji człowieczeństwa.

Nie ma jednego sposobu dążenia do świętości.

 

Każdy ma swój czas, miarę, możliwości…

Każde zasiane ziarno przynosi różny plon.

 

Oddaj Bogu tyle, ile potrafisz.

Czasu, dobroci, ofiary, siebie…

 

A taki plon przyniesiesz, ile ofiarujesz.

I nie ścigaj się tu z nikim.

 

Nie musi to być największy plon.

Musi być twój.

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.