Miłość i prawo – (Łk 6,1-5)

„Wtedy Jezus rzekł im w odpowiedzi: Nawet tegoście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy był głodny on i jego ludzie?

Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom?

Chociaż samym tylko kapłanom wolno je spożywać. prawojijiijij

I dodał: Syn Człowieczy jest panem szabatu.”

 

Prawo.

Przepisy.

Paragrafy.

Przykazania.

 

To ważne, potrzebne, czasem niezbędne.

Samo prawo, sucha litera zabija.

Prawo przepełnione miłością ułatwia życie.

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.