Miłość, praca, poświęcenie – (J 3, 22-30)

Jako rodzic, właściciel, wierzący…


EWANGELIA (J 3, 22-30)

Jezus i uczniowie Jego udali się do ziemi judzkiej. Tam z nimi przebywał i udzielał chrztu. Także i Jan był w Ainon, w pobliżu Salim, i udzielał chrztu, ponieważ było tam wiele wody. I przychodzili tam ludzie, i przyjmowali chrzest. Nie wtrącono bowiem jeszcze Jana do więzienia.

Potem powstał spór między uczniami Jana a pewnym Żydem w sprawie oczyszczenia. Przyszli więc do Jana i powiedzieli do niego: «Nauczycielu, oto Ten, który był z tobą po drugiej stronie Jordanu i o którym ty wydałeś świadectwo, teraz udziela chrztu i wszyscy idą do Niego».

Na to Jan odrzekł: «Człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z nieba. Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem: „Ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed Nim posłany”. Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem; a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu. Trzeba, by On wzrastał, a ja żebym się umniejszał».


 

 

Na głos Chrystusa, Jan się raduje.

Cieszy Go, gdy ludzie garną się do Niego.

Chrzciciel chce się umniejszać, by Jezus wzrastał.

 

Jako rodzic, chcę się spalać, by dziecko wzrastało.

Jako właściciel firmy, „tracę” czas, by interes kwitł.

Jako wierzący, spalam się dla Kościoła, by On się rozwijał.

 

Gdy dziecko odnosi sukcesy, rodzic chodzi dumny.

Gdy firma ma zyski, właściciel z dumą opowiada o interesie.

Gdy Kościół rośnie w jakość i liczbę, radość niech przepełnia serce twoje.

 

Pewna dobra mama powiedziała mi kiedyś:

„Własne sukcesy tak nie cieszą, jak sukcesy dzieci.”

Do takiej radości serca prowadzi miłość, praca i poświęcenie.

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.