Miłość za miłość – (J 15,12-17)

Nie ma większej miłości.

Gdy ktoś oddaje swoje życie…


EWANGELIA (J 15,12-17)
Jezus powiedział do swoich uczniów: To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.

denews_logo1


 

Nie ma większej miłości.

Gdy ktoś oddaje swoje życie.

 

Chrystus oddał Swoje życie za ciebie.

Wziął krzyż, został przybity, umarł.

 

Gdyby ciebie nie kochał.

Nawet nie fatygował by się na ziemię.

 

Nie próbuj dziękować, bo nie zdołasz.

 

Na miłość Boga, odpowiedz swoją miłością.

Na przyjaźń Boga, odpowiedz przyjaźnią.

Więcej słowa w tym duchu

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.