Mistrz – (J 13,1-15)

Nazywamy Chrystusa naszym Mistrzem.Jacopo-Tintoretto-–-Ostatnia-wieczerza

Mówimy, że jest Panem naszego życia.

Podkreślamy swoje przywiązanie do Niego.

 

Chrystus przebacza nam u kratek konfesjonału.

„Ja mu nigdy tego nie wybaczę” – wyrwie się z ludzkiego serca.

 

Jezus przychodzi do nas w komunii świętej.

„Nie ma na nic teraz czasu, tak ten świat pędzi” – i znów nie odwiedziliśmy naszych najbliższych, często starych już rodziców.

 

Chrystus pochyla się u obmywa nogi swoim uczniom.

„A kim on jest” lub „To on nie wie kim ja jestem?” –  chcemy pokazać światu kim to my nie jesteśmy, by świat się liczył z nami.

 

I zapyta jeszcze tylko Chrystus: „Czy rozumiecie, co wam uczyniłem?”

 

Nazywamy Chrystusa Mistrzem, to znaczy Kimś Kogo się naśladuje.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.