Mistrz – (Mt 15, 1-2. 10-14)

Nigdy nie rezygnuj…

 


Ewangelia (Mt 15, 1-2. 10-14)

Do Jezusa przyszli faryzeusze i uczeni w Piśmie z Jerozolimy z zapytaniem: «Dlaczego Twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych? Bo nie myją sobie rąk przed jedzeniem».

Jezus przywołał do siebie tłum i rzekł do niego: «Słuchajcie i rozumiejcie: Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to właśnie go czyni nieczystym».

Wtedy przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Czy wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli to słowo?» On zaś odrzekł: «Każda roślina, której nie sadził Ojciec mój niebieski, będzie wyrwana. Zostawcie ich! To są ślepi przewodnicy ślepych. Jeśli zaś ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną».


 

 

 

Jeśli ślepy prowadzi ślepego.

Muszą wpaść w dół.

 

Jeśli głupi doradza jeszcze głupszemu.

Nic mądrego z tego nie wyjdzie.

 

Jeśli przeciętniak trzyma z przeciętniakiem.

To nie wygrają sztafety na mistrzostwach.

 

Albo inaczej…

 

Dlaczego student szuka wykładów najlepszego z profesorów?

Bo chce jak najwięcej się nauczyć.

 

Dlaczego młody adept sztuk walki chce się dostać do szkoły mistrza?

Bo zapewne sam chce kiedyś zostać mistrzem.

 

Dlaczego młody lekarz szuka sposobu, aby praktykować u doświadczonego lekarza?

Bo pewnie chce poznać te tajniki wiedzy, do których sam dochodziłby latami.

 

Jakie to ważne, mieć w życiu Mistrza.

Mistrza, który nauczy jak dobrze przejść przez życie.

 

Kto jest twoim mistrzem i autorytetem,

którego zdanie zamyka dyskusję?

 

Nigdy, nigdy nie rezygnuj z szukania Mistrza.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.