Mistrz pośród mistrzów – (Mk 1, 21-28)

Jeden  jest Mistrz, co…


Ewangelia (Mk 1, 21-28)

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.

Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga».

Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego!» Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.

A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.


 

 

Świat pełen jest mistrzów.

Mądrze wybieraj spośród nich.

 

Są mistrzowie w naszym zawodzie.

Szukaj ich pośród kolegów z fachu.

 

Są mistrzowie życia.

Szukaj ich pośród tych, co już przeżyli wiele.

 

Są mistrzowie ducha.

Szukaj ich pośród tych, co życie oddali Bogu.

 

Lecz pośród mistrzów, jest jeden Mistrz – Jezus.

Jeden, który naucza z mocą, mówi i tak się staje.

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.