Mój znak – (Łk 11,29-32)

I taki jest znak…

 EWANGELIA  (Łk 11,29-32)

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.
Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.
Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz”.


 

 

To nie mądre słowa.

To nie cuda uczynione.

To nie dobre uczynki Chrystusa.

 

Zbawiły człowieka, ciebie i mnie.

 

Męka, śmierć i zmartwychwstanie.

Ofiarowanie na drzewie krzyża.

Miłość Jezusa to uczyniła.

 

I taki jest znak Chrystusa.

 

Krzyż, który wziął na Swoje ramiona.

Krzyż, do którego został przybity.

Krzyż, mój krzyż, który i ja niosę.

 

Panie naucz mnie nieść swoją codzienność.

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.