Mów, po prostu mów – (Mk 16, 15-18)

A efekty…


Ewangelia (Mk 16, 15-18)

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich:

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.

Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».


 

 

Idźcie na cały świat.

Głoście Dobrą Nowinę.

 

Każdemu kogo spotkacie.

Mówcie o Jezusie.

 

A jeszcze lepiej…

Jak zobaczą Go w tobie.

 

Kto uwierzy i przyjmie chrzest.

Ten będzie zbawiony.

 

Kto nie uwierzy.

Będzie potępiony.

 

Ty głoś tam, gdzie teraz jesteś.

A efekty zostaw Bogu.

 

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.