Muszę mieć swój udział – (Mk 1,40-45)

Bóg nie chce…

Bóg chce…

 


EWANGELIA (Mk 1,40-45)

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony.
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: „Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”.
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.


 

 

Mógł powiedzieć tylko słowo.

Mógł dotknąć i wystarczyłoby.

 

Lecz kazał milczeć.

I wyznaczył zadanie.

 

Pokaż się kapłanom.

Złóż ofiarę za oczyszczenie.

 

Chrystus zaprasza do prawdziwej relacji.

Chrystus chce byś miał udział w uzdrowieniu.

 

Chrystus nie chce byś był Jego klientem.

Lecz chce byś był Jego siostrą i bratem.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.