Muszkieterowie nieba – (J 1,47-51)

Michał, Gabriel, Rafał…


EWANGELIA  (J 1,47-51)

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: „Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”.
Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?”
Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”.
Odpowiedział Mu Natanael: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!”
Odparł mu Jezus: „Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: «Widziałem cię pod drzewem figowym»? Zobaczysz jeszcze więcej niż to”.
Potem powiedział do niego: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”.


 

Garbiel, zwiastował Maryi, że zostanie Matką Boga.

Michał, stoi na czele wojsk niebieskich i toczy walkę z diabłem.

Rafał, opiekun i towarzysz Tobiasza, każdego z nas.

 

Trzej Archaniołowie.

Trzej Muszkieterowie nieba.

Zawsze po dobrej stronie.

 

Każdy z nas stoi po jakiejś stronie.

Każdy z nas toczy jakąś walkę.

 

Zaproś dziś do swoich zmagań Tych Trzech.

I walcz z Nimi po jednej stronie.

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.