Myśl – (Łk 1, 26-38)

Dlatego dewiza starożytnych mędrców brzmiała:…


EWANGELIA – (Łk 1, 26-38)
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.


 

 

Myśli kształtują naszą rzeczywistość.

Myśli decydują o naszym duchowym obliczu.

 

To w myślach rodzi się ideał.

Ideał budzi pragnienie.

Silne pragnienie, przemienia się w postanowienie.

Postanowienie daje impuls do czynu.

A czyn powtarzany, daje trwałe usposobienie.

Czyli charakter (duchowe oblicze).

 

Wielki postęp zaczyna się od myśli.

Wytrwała myśl ma ogromną potęgę.

 

Zapytano kiedyś Newtona:

W jaki sposób odkrył prawo powszechnego ciążenia?

Odpowiedział: „Wciąż o nim myśląc”.

 

Świat zmieniają nie ci, których wszędzie pełno.

Ale ludzie myślący, którzy czynią to przez idee rzucane w świat.

 

Dlatego dewiza starożytnych mędrców brzmiała: „Poznaj siebie”.

 

Bóg wymyślił Swój plan względem Maryi.

Wysłał do Niej, anioła Gabriela.

 

Anioł wyrzekł do Maryi myśl Boga.

I od teraz, ta Młoda Dziewczyna miała dużo do myślenia.

 

Tak wszystko się zaczęło.

A o czym, są twoje myśli?

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.