Myślę, że się domyślasz – (J 15,9-11)

Tylko jak?…


EWANGELIA (J 15,9-11)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna”.


 

 

„Wytrwajcie w miłości mojej.”

 

A jak wytrwać?

 

„Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania,

Będziecie trwać w miłości mojej.”

 

Jakie to proste.

 

I jak trudne zarazem w codzienności.

Bez Boga to niemożliwe, z Bogiem…

 

Myślę, że się domyślasz.

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.