Na co czekałeś? – (Łk 1,67-79)

Myślą.

Sercem …

 


EWANGELIA (Łk 1,67-79)
Zachariasza ojciec Jana został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc: Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izrael, że nawiedził lud swój i wyzwolił go, i moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego, Dawida: jak zapowiedział to z dawien dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą; że miłosierdzie okaże ojcom naszym i wspomni na swoje święte Przymierze na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu, Abrahamowi, że nam użyczy tego, iż z mocy nieprzyjaciół wyrwani bez lęku służyć Mu będziemy w pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze. A i ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem torując Mu drogi; Jego ludowi dasz poznać zbawienie [co się dokona] przez odpuszczenie mu grzechów, dzięki litości serdecznej Boga naszego. Przez nią z wysoka Wschodzące Słońce nas nawiedzi, by zajaśnieć tym, o w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju.

 

denews_logo1


 

 

Dziś Wigilia.

Czas się wypełnia.

Spełnia się obietnica.

 

Na co czekałeś przez cały adwent?

 

Bez względu na marzenia.

Bez względu na pragnienia.

Bez względu na co czekałeś.

 

Dziś…

 

Wsiądź do pociągu.

Myślą.

Sercem.

Wspomnieniem.

 

Niech cię przeniesie.

 

Do dzieciństwa, gdy marzenia się spełniały.

Do tej chwili, gdzie przy oknie gwiazdki wyglądałeś.

Do uczucia, gdzie z niecierpliwością czekałeś aż się wszystko zacznie.

 

Tam odnajdziesz święta.

Pełne radości, miłości i nadziei.

 

Tam odnajdziesz siebie.

Zanim skorupa niedostępności obrosła ciebie.

 

Tam odnajdziesz Boga.

Który przyszedł i zamieszkał między nami.

 

Gdy poczujesz tę radość.

Gdy opadnie skorupa.

Gdy spotkasz Boga.

 

To będą piękne święta.

To będzie dobry początek.

To będą narodziny.

 

Twoje narodziny.

Gdy Bóg się narodzi.

W sercu twoim się narodzi.

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.