Na czym budujesz swoje życie? – (Mt 7,21.24-27)

Budujemy dom, kupujemy mieszkania…

 


EWANGELIA (Mt 7,21.24-27)

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.
Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”.


 

 

Budujemy dom, kupujemy mieszkanie.

Chcemy, aby jego fundament był solidny.

 

Odwiedzamy lekarza, mechanika, nauczyciela.

Chcemy, aby mieli porządny fundament z wiedzy.

 

Zakładamy rodzinę, żenimy się, wychodzimy za mąż.

Chcemy, aby druga połowa miała solidny fundament z wartości.

 

I pytanie adwentowe brzmi:

 

Czy tylko wymagasz od innych, czy potrafisz też wymagać od siebie?

Czy budujesz swoje życie na solidnym fundamencie wiary i jej wartościach?

 

Święty Jan Paweł II powie:

„Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali”.

 

 

Wersja Audio

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.