Na milion sposobów

EWANGELIA – (Mt 18,1-5.10)
W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.

Logika świata.

Największy jest ten co ma:

Bogactwo, sławę, władzę…

Logika Królestwa Bożego.

Największy jest ten, co jest:

Mały, ufny, otwarty, ubogi…

Dziecięctwo Boże.

To przyjmowanie miłości Boga.

To dzielenie się miłością bożą z innymi.

A w tym wszystkim, na milion sposobów.

Pomagają nam Aniołowie Stróżowie.

Od poczęcia do ostatniego tchnienia.

  • DeNews
  • 752
  • 1
ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.