Na progu – (Łk 21,34-36)

Dziś już…


EWANGELIA  (Łk 21,34-36)

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma przyjść, i stanąć przed Synem Człowieczym”.


 

 

Dwa dni temu był tuż za rogiem.

Dziś już stoi w progu.

 

Adwent, czas działania.

A dwie rzeczy są do zrobienia.

 

Pierwsza, to czuwać.

Druga, to modlić się.

 

Czuwać, by nie przespać zbawienia.

Modlić się, by osiągnąć zbawienie.

 

A warto połączyć jedno z drugim.

A każdy czas i miejsce jest dobre.

 

Tramwaj, przystanek, spacer…

Dom, praca, zakupy…

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.