Nad Jeziorem Galilejskim – (Mt 4,18-22)

Pójdź za mną…


EWANGELIA (Mt 4,18-22)
Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.


 

 

Przechodziłem ostatnio obok Jeziora Galilejskiego.

Przeczytałem wtedy te słowa o powołaniu.

 

„Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi.”

 

Szymon i Andrzej natychmiast zostawili wszystko.

Poszli za Chrystusem, Jemu oddali swoje życie.

 

A nam, jak idzie zostawianie wszystkiego, co nas oddziela od Boga?

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.