Nad złymi i dobrymi – (Mt 5, 43-48)

Właściwym rodzajem miłości…


EWANGELIA (Mt 5, 43-48)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.


 

 

„Słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi.”

 

Czy deszcz może powiedzieć:

„Będę padał tylko na złych?”

 

Czy słońce może powiedzieć:

„Będę świeciło tylko dobrym?”

 

Tak miłość i miłosierdzie Boga,

Ogarnia sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

 

Tak sąd i sprawiedliwość Boga,

Dosięgnie sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

 

Kochaj każdego, właściwym rodzajem miłości.

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.