Nadziei – Miłości – Życia


Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

 

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galileja.

(Sekwencja)

 

 

Nadziei, która nigdy nadziei nie traci.

 

Miłość, która jest silniejsza niż śmierć.

 

Życia, które ze wszystkiego powstaje – zmartwychwstaje.

 

 

 

Życzę Wam tego moi Drodzy na każdy dzień.

Życzę Wam radości i pokoju na Święta Wielkiej Nocy.

Życzę Wam czasu, w którym Boga i najbliższych spotkacie.

 

Chrystus Zmartwychwstał.

Prawdziwie Zmartwychwstał.

Alleluja. 

 

Ks. Jacek Laskowski

Więcej słowa w tym duchu

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.