Najemnik – (Łk 15,1-3.11-32)

Ojciec miał dwóch synów. Żaden z nich nie znał jednak tak naprawdę swojego Ojca.norn_ranger

 

Jeden wziął majątek i poszedł w świat gdzie go roztrwonił, prowadząc grzeszne życie.

To nie my, nie odeszliśmy, nie uciekliśmy od Chrystusa.

 

 

Drugi pozostał przy ojcu.

Pracował razem z nim, służył mu ale czynił to bez radości, bez zrozumienia czym jest ojcostwo i synostwo, bez miłości.

Tak został wychowany, tak się przyzwyczaił, taki był jego sposób na życie.

 

 

A jak wygląda moje trwanie przy Bogu, przy Ojcu?

 

 

Nie bądź najemnikiem Pana Boga, bądź Jego dzieckiem.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.