Najlepsza znajomość – (J 6,44-51)

Tak trwamy w najlepszej…


EWANGELIA – (J 6,44-51)
Jezus powiedział do ludu: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata.


 

 

Nikt, nie zna Ojca, tylko Syn.

 

Tylko ten kto zna kogoś, może mu kogoś przedstawić.

Tylko ten kto zna kogoś, może umówić z nim na spotkanie.

Tylko ten kto zna kogoś, może o nim opowiedzieć innemu.

 

Jezus Chrystus jest Tym, który zna Boga Ojca.

 

Jezus jest Tym, który pociąga nas do Boga.

Jezus jest Tym, który daje nam łaskę wiary.

Jezus jest Tym, który prowadzi na spotkanie z Ojcem.

 

A to spotkanie zaczyna się tu i teraz.

 

Wieczność zaczyna się teraz.

Kto spożywa Chleb Eucharystyczny.

Ten zna Chrystusa, który zna Ojca.

 

Tak trwamy w najlepszej ze znajomości.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.