Najlepsze stołki w niebie – (Mt 18,1-5.10)

Trzeba się tego koniecznie dowiedzieć…

 


EWANGELIA (Mt 18,1-5.10)

W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?
On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł:
Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje.
Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.


 

 

Kto jest największy w Królestwie Niebieskim?

Trzeba się tego koniecznie dowiedzieć.

 

Jakie są miary wielkości?

Jakie są zasady panujące na dworze?

Jakie są kryteria przyznawania stanowisk?

 

Trzeba się tego koniecznie dowiedzieć.

By powalczyć o najwyższe stanowiska.

 

Tak więc:

Ufny jak dziecko.

Oddany jak dziecko.

Prostolinijny jak dziecko.

Kochający bez warunkowo jak dziecko.

 

Teraz można powalczyć o najlepsze stołki w niebie.

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.