Najlepsze wypełnienie prawa – (Mk 2, 23-28)

Gdzie ustanawia się prawa…


 Ewangelia (Mk 2, 23-28)

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?»

On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».

I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».


 

 

Gdzie ustanawia się prawa?

Gdzie wprowadza się umowy?

Gdzie wyznacza się granice?

 

To wszystko dzieje się, gdy:

 

Gdy człowiek odchodzi od Boga.

Bóg daje przykazania.

 

Gdy małżeństwo jest skłócone.

Tam wyznaczają sobie obowiązki, zadania.

 

Gdy ktoś nadużywa przyjaźni, znajomości.

Tam wyznacza się granice.

 

To prawo jest dla człowieka, a nie człowiek dla prawa.

Dlatego miłość stoi ponad prawem i najlepiej wypełnia prawo.

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.