Najpierw – (Mt 8,18-22)

Pójść za Jezusem…

 


EWANGELIA (Mt 8,18-22)

Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. Wtem przystąpił pewien uczony w Piśmie i rzekł do Niego: „Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”.
Jezus mu odpowiedział: „Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć”.
Ktoś inny spośród uczniów rzekł do Niego: „Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca”.
Lecz Jezus mu odpowiedział: „Pójdź za Mną, a zostaw umarłym grzebanie ich umarłych”.


 

 

Słuchać Ewangelii.

Podzielać wartości.

Zaczerpnąć mądrości.

 

To i owszem, jak najbardziej.

 

Pójść za Jezusem.

W codzienności z Nim kroczyć.

To też chętnie, tylko najpierw Panie…

 

Muszę pozałatwiać pewne sprawy.

 

Tylko najpierw uporam się z grzechem, co nie daje spokoju.

Tylko najpierw wyrównam poniesione straty i krzywdy.

Tylko najpierw to on, czy ona musi przeprosić.

Tylko najpierw to muszę się ustawić.

Tylko najpierw…

 

„Najpierw”, to taka choroba duszy.

Choroba, która prowadzi do zgorzknienia duszy.

 

A od zgorzkniałych, zachowaj nas Panie.

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.