Namiastka i pełnia – (Mk 1,29-39)

Oto najgłębsza prawda o człowieku…

 


EWANGELIA (Mk 1,29-39)
Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę, tak iż gorączka ją opuściła. A ona im usługiwała. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim On jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: Wszyscy Cię szukają. Lecz On rzekł do nich: Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

 

denews_logo1


 

 

„Wszyscy Cię szukają.“

 

Oto najgłębsza prawda o człowieku.

Szukamy.

Tęsknimy

Pragniemy.

 

Kogo?

Boga.

Dlaczego?

 

Poszukiwanie miłości.

Pragnienie szczęścia.

Tęsknota za bliskością.

 

To wszystko jest szukaniem Boga.

 

Czasem po omacku próbujemy coś pochwycić.

Niekiedy zadowalamy się okruszyną szczęścia.

Innym razem cieszymy się namiastką miłości.

 

Namiastka.

Miłości.

Szczęścia.

Bliskości.

Pokoju.

Radości.

Spełnienia.

Sensu.

To nie jest pełnia.

 

Nie zadowalaj się ochłapami.

Zasiądź do syto zastawionego stołu.

 

Bóg przygotował go dla ciebie.

Uwierz, że jesteś zaproszony.

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.