Ostatnia zapałka

EWANGELIA – (Łk 15,1-10)
Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła”. Powiadani wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta mając dziesięć drachm zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam”. Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca”.

Aniołowie się radują w niebie.

Gdy widzą, jak grzesznik wraca.

*

Ja jestem grzesznikiem.

W którym Bóg jest zakochany.

*

Taki ze mnie letni grzesznik.

Ani zimy, ani gorący.

*

Troszkę narozrabiam.

Troszkę dobra uczynię.

*

I diabłu ogarek zapalę.

I Panu Bogu świeczkę, na wszelki wypadek.

*

Chcesz dać radość niebu?

To idź i narozrabiaj porządnie.

*

Tak porządnie, tak mocno, że już nawet…

Zapałki nie będziesz chciał nikomu odpalić.

*

I ciemność taka zapanuje, że wszystko zrozumiesz .

Ostatnią zapałkę odpalisz i dasz radość niebu.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.