Nic już tego nie zmieni – (Mk 16,15-20)

Przynieśli nas rodzice.

Może sami poprosiliśmy o Niego…

 


EWANGELIA (Mk 16,15-20)
Jezus ukazawszy się Jedenastu rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.

logo do teks


 

 

„Kto przyjmie chrzest.

Ten będzie zbawiony.”

 

Przynieśli nas rodzice.

Może sami poprosiliśmy o Niego.

 

Tak staliśmy się Dziećmi Bożymi.

Tak staliśmy się Cząstką Kościoła.

 

Narodziłeś się.

I tego już nie zmienisz.

 

Urodziła Cię ta konkretna mama.

I nic już tego nie odwróci.

 

Przyszedłeś na świat jako kobieta czy mężczyzna.

I żadna operacja tego nie zmieni.

 

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Zostałeś ochrzczony.

 

Nie wypiszesz się już z tego.

Nie wymażesz tego ze swojego życia.

 

Teraz możesz żyć łaską tego sakramentu.

Teraz możesz zaprzepaścić łaskę tego sakramentu.

 

Bo „kto przyjmie chrzest” – to jedno.

A jeszcze „kto uwierzy” – to drugie.

 

Wszystko zależy od ciebie.

 

 

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.