Nic, nie jest w stanie cię powstrzymać

EWANGELIA – (Łk 5,17-26)
Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w Nim moc Pańska, że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed Nim. Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób przynieść go, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. On widząc ich wiarę, rzekł: „Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy”. Na to uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: „Któż On jest, że śmie mówić bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga?” Lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich: „Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: „Odpuszczają ci się twoje grzechy”, czy powiedzieć: „Wstań i chodź?” Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów” — rzekł do sparaliżowanego: „Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu”. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: „Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj”.

Czy jest coś, co może cię powstrzymać?

*

Gdy kochasz z całych sił.

Gdy marzysz dniem i nocą.

Gdy pragniesz, każdą komórką ciała.

Gdy wierzysz, bez cienia wątpliwości.

*

Nic, nic wtedy nie jest w stanie cię powstrzymać.

*

Wzięli przyjaciela.

Rozebrali dach.

Przynieśli przed Chrystusa.

Przyjaźń, pokonała wszelkie przeszkody.

*

Jezus odpuścił mu grzechy, uzdrowił ciało.

*

Kochaj tak…

Wierz tak…

Pragnij tak…

Marz tak…

*

Tak, że nic nie jest w stanie cię powstrzymać.

*

Jak Maryja.

Co z pośpiechem.

Poszła w góry.

Pomóc Elżbiecie.

*

Tego w Adwencie uczy Maryja.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.