A nigdy nie będziesz sierotą – (J 19,25-27)

Matka o twarzy, jak…


EWANGELIA (J 19,25-27)
Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

logo do teks


 

 

Matka o twarzy, jak Polska ziemia.

Czarnej i znaczonej bliznami.

 

Matka o sercu, jak dobra Matka.

Kochającym i ofiarującym.

 

Matka co do końca.

Pod krzyżem współcierpiąca.

 

Matka Boga.

i

Moja Matka.

 

Stań pod krzyżem.

I ty, weź Ją do siebie.

 

A nigdy nie będziesz sierotą.

Więcej słowa w tym duchu

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.