Nie daj się wykopać – (Łk 13,1-9)

Wspomnienie św. Jana Pawła II – 36 rocznica inauguracji pontyfikatu.

 


EWANGELIA (Łk 13,1-9)
W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść: Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć.

 

denews_logo


 

 

Dziś myśli kierujemy do św. Jana Pawła II.

Dla młodych to historia.

Dla starszych żywe wspomnienia.

 

Nie przynosi owocu.

Trzeba je wykopać.

Trzeba je wyrzucić.

 

Pozostaw Panie.

Może jeszcze pójdzie po rozum do głowy.

Może coś drgnie i przemieni swe serce.

 

Jan Paweł II, 22 października 1978 roku wołał:

„Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”.

 

Nie daj się wykopać.

Otwórz swoje serce.

Przynieś piękne owoce.

 

 

 

 

Więcej słowa w tym duchu

  • DeNews
  • 807
  • 1
ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.