Nie dziw się – (Mt 13,1-9)

Bo to przecież, ty…

 


EWANGELIA (Mt 13,1-9)
Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał niektóre [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha!


 

 

Dziś wspominamy Annę i Joachima.

To byli i są rodzice Matki Bożej.

 

Bez nich, nie było by Maryi.

Takiej jaka była, dobrej i pięknej.

 

Pierwszym miejscem kształtowania człowieka jest rodzina.

Potem, to już tylko ludzie i życie dokonują korekty.

 

Jakie to ważne, mieć mądrych i kochających rodziców.

Jak piękne to zadanie i wielka odpowiedzialność.

 

Nie dziw się więc, że dzieci się tobą opiekują lub nie.

Nie dziw się więc, że dobrze lub kiepsko poukładały sobie życie.

Nie dziw się więc, że chodzą lub omijają kościół z daleka.

Nie dziw się więc, że są łagodni lub pierwsi do kłótni.

Nie dziw się …

 

Bo to przecież, ty ich ukształtowałeś.

 

 

 

A jeśli młody człowieku, dziś nikt od ciebie nic nie wymaga.

To wymagajcie sami od siebie, choćby nawet rodzice nie wymagali.

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.