Nie obwołuj Chrystusa Królem – (J 18,33b-37)

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata…


EWANGELIA (J 18,33b-37)

Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”. Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?”. Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”. Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś Królem?”. Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.


 

 

Nie obwołuj Chrystusa Królem.

 

Nie obwołuj Chrystusa Królem Polski.

Nie obwołuj Chrystusa Królem świata.

Nie obwołuj Chrystusa Królem Kościoła.

 

Bo kim my jesteśmy, by Boga ustanawiać Królem?

 

Chrystus jest Królem z woli Boga Ojca.

Narodził się, by dać świadectwo prawdzie.

Szukaj prawdy, a będziesz szedł za Chrystusem.

 

Idź za Chrystusem, a stanie się Królem twojego życia.

 

 

 

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.