Nie przemogą – (Mt 16, 13-19)

Bo Piotr, budował na…


EWANGELIA – (Mt 16, 13-19)
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.


 

 

Był niedoskonały.

Był grzeszny.

 

A Bóg go wybrał.

I dał mu nowe imię.

 

Piotr zdradził Jezusa.

Jezus przebaczył Piotrowi.

 

To był przełom.

 

Teraz Piotr buduje na Chrystusie.

A Chrystus buduje Kościół na Piotrze.

 

W ten Kościół uderzają od dwóch tysięcy lat, po dziś dzień.

A Kościół, stoi niczym morska latarnia, w która uderzają fale.

 

I bramy piekielne Go nie przemogą.

Bo Piotr budował Go na Bogu, na Chrystusie.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.