Nie uczyć, by nauczyć – (Mt 5, 17-19)

Nie ucz, nie wymagaj…


EWANGELIA (Mt 5, 17-19)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim”.


 

 

Nie zniesiemy przykazań.

Bo nie zniesiemy prawdy.

 

Możemy uczyć wypełniać prawo.

Możemy również uczyć jak omijać prawo.

 

Możemy uczyć  jak szukać prawdy.

Możemy uczyć jak lawirować, między prawdą i kłamstwem.

 

By nauczyć, nie można uczyć.

By nauczyć, trzeba samemu żyć prawdą.

 

Bo nikt nie słucha, ale wszyscy naśladują.

Nie ucz, nie wymagaj, inspiruj.

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.