Nie wahaj się – (Łk 16,19-31)

O ile łatwiej, byłoby wierzyć, gdyby …

 


EWANGELIA (Łk 16,19-31)
Jezus powiedział do faruzeuszów: Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie – odrzekł tamten – lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą.

logo do teks


 

 

O ile łatwiej, byłoby wierzyć.

Gdybym miał absolutną pewność, że Bóg istnieje.

 

O ile łatwiej, byłoby dokonywać słusznych wyborów.

Gdybym tylko doświadczył nieba już tu na ziemi.

 

O ile łatwiej, byłoby zawsze stawać po właściwej stronie.

Gdybym tylko wiedział, jak straszne jest piekło.

 

Dlaczego nie ułatwiasz sprawy Panie?

 

Gdybyś wiedział to wszystko na sto procent.

To nie byłaby już wiara, lecz wiedza.

 

Gdybyś doświadczył tego wszystkiego tu na ziemi.

To nie byłaby już miłość, tylko kalkulacja.

 

Gdybyś wiedział na początku swojej drogi.

Jak wyglądać będzie twoje małżeństwo.

To nie byłaby miłość, tylko kalkulacja.

 

Bóg kocha ciebie i chce twojej miłości.

Wiara i miłość idą razem, trzymając się za ręce.

 

Masz Mojżesza i Proroków.

Masz Pismo i Objawienia.

Masz Pasterzy i Przewodników.

Masz ich, by było ci łatwiej.

 

Masz Ich.

I nie wahaj się Ich „użyć”.

 

 

 

 

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.