Nie wykręcaj się – (Mt 4,18-22)

Zobaczył.

Dostrzegł.

Ujrzał …

 


EWANGELIA (Mt 4,18-22)
Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

 

denews_logo1


 

 

Zobaczył Szymona.

Dostrzegł Andrzeja.

Ujrzał Jakuba.

Spojrzał na Jana.

 

Zawołał ich.

Powołał.

Dał zadanie.

 

Oni zaufali Chrystusowi.

Zostawili wszystko.

Natychmiast poszli za Nim.

 

Chrystus potrzebuje ciebie.

Potrzebuje tam, gdzie jesteś.

Ma dla ciebie zadanie.

 

Zaufasz Mu?

Pójdziesz za Nim?

Czy znów się wykręcisz?

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.