Nie wyrywaj go – (Mt 13,36-43)

A może…

 


Ewangelia (Mt 13,36-43)
Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście! On odpowiedział: Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!


 

 

Dziś świat dzieli ludzi na:
Biednych i bogatych.
Prawo i lewo skrzydłowych.
Zaradnych i nie zaradnych.
Ale nigdy na świętych i grzeszników.
Grzech nie istnieje.
Wolno wszystko.
A jak przyjdzie nieszczęście?
To miał po prostu ktoś pecha.
I nikt nie zauważa, że zaczęło się od grzechu.
Chrystus jest dość dosadny.
Grzesznik to chwast.
Ale nie wyrywaj go.
Przyjdzie i czas na niego.
A może akurat pójdzie po rozum do głowy i…

 

Więcej słowa w tym duchu

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.