Nie z tego świata – (Łk 23,35-43)

Chrystus.

Nie z tych królów…


EWANGELIA (Łk 23,35-43)
Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest Król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju.

denews_logo1


 

 

 

Król.
Z bajki?
Z historii?
Ze średniowiecza?

Król.
Prowadzi bitwy.
Buduje pałace.
Jeździ na polowania.

Chrystus.
Nie z tych królów.
Nie z tego świata.

Gdy dostrzeżesz przemijanie.
Gdy powiesz „dość” zakłamaniu.
Gdy zapragniesz prawdziwego życia.

Pójdziesz za prawdą.
Odpuszczą ci grzechy.
Nadasz chwili sens.

I wtedy jest Królestwo.

Niewidoczne dla reporterów.
Nieuchwytne dla komentatorów.
Nie z tego świata.

A jak bardzo odczuwalne przez ciebie.
Wieczne Królestwo.
Chrystusowe Królestwo.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.