Nie zdejmę – (J 3,13-17)

Dziś Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

 


EWANGELIA (J 3,13-17)
Jezus powiedział do Nikodema: Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił – Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.


 

 

Krzyż to znak.

Krzyż to wiara.

Krzyż to ofiara.

Krzyż to wyznanie.

Krzyż to zbawienie.

Krzyż to poświęcenie.

 

Krzyż na szyi.

Krzyż na ścianie.

Krzyż przy drodze.

Krzyż na Giewoncie.

Krzyż na Placu Piłsudskiego.

Krzyż na Placu Trzech Krzyży w Gdańsku.

 

Gdy zniknie krzyż.

Coś zawiśnie.

Coś stanie.

Na Jego miejscu.

 

Nie zdejmę krzyża.

Nie wyrwę Go z sumienia.

Krzyż to moja jedyna droga do nieba.

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.