Niech będzie, niech trwa – (Łk 2,16-21)

Otwórz szeroko drzwi…

 EWANGELIA (Łk 2,16-21)

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.
A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.
A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.


 

 

Otwórzmy szeroko drzwi.

Niech wejdzie młody i szczęśliwy.

Nowy błogosławiony 2018 Rok.

 

I niech będzie, niech trwa.

Niech trwa w imię Tego, który zbawia świat.

Który zbawia ciebie i mnie.

 

I niech będzie, niech trwa.

W imię Jezusa Chrystusa.

Jego odwiecznych zasad i prawd.

 

Niech tu i w wieczności teraz trwa.

Tego z serca życzę Tobie i każdemu z nas.

Niech Bóg Cię prowadzi i błogosławi w ten Nowy Czas.

 

P.S.

A gdy czegoś nie zrozumiesz w tym roku.

To jak Matka, Maryja, zanim coś zrobisz.

To najpierw rozważ to w sercu swoim.

 

Więcej słowa w tym duchu

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.