NIEDZIELA 21.VII – Dwie postawy, dwa style.

Dwie siostry. kokokokokokokokoko

Marta biega koło rozmaitych posług.

Troszczy się, zabiega, stara się dogodzić, by nikomu niczego nie zabrakło.

Może kiedyś docenią, po cichu liczy ojciec, liczy matka.

Maria usiadła u stóp Chrystusa i przysłuchiwała się Jego słowom.

Przychodzi do Kościoła, modli się człowiek, by wyprosić łaski, nawrócenie, właściwą drogę dla tych których kochamy.

Która postawa jest właściwa?

Osobno – żadna.

Razem – obie są właściwe.

Daj nam Panie te dwie postawy, każdą we właściwym czasie i w odpowiedniej proporcji.

A to sztuka dojrzałości właśnie.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.