Nieskończoność – (Łk 16,9-15)

Pozyskujcie sobie przyjaciół.

Wydawajcie niegodziwą mamonę…

 


EWANGELIA (Łk 16,9-15)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z Niego. Powiedział więc do nich: To wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych.

 

denews_logo1


 

 

Pozyskujcie sobie przyjaciół.

Wydawajcie niegodziwą mamonę.

Niech przyjmą was do wieczności.

 

Przeglądasz katalogi.

Oglądasz reklamy.

Czytasz w internecie.

 

Tak budzi się pragnienie.

Chcę mieć.

To mi jest potrzebne.

 

Wydajesz pieniądze.

Poświęcasz swój czas.

Zdobywasz umiejętności.

 

Wzbudź w sobie pragnienie nieba.

Wydaj doczesność, by zyskać wieczność.

Rozdaj to, co i tak kiedyś zostawisz.

 

Nieskończoność, za przemijanie.

To dobry interes.

 

 

 

Więcej słowa w tym duchu

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.