Niewidzialne i niezbędne

EWANGELIA – (J 15, 9-17)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali”.

Są na świecie rzeczy.

Niewidzialne i niezbędne.

*

Powietrze, którym oddychamy.

Grawitacja, dzięki której chodzimy.

*

I jeszcze parę rzeczy się znajdzie.

Fale, promieniowanie, dźwięki.

*

Jest coś niezbędnego.

A czego przejawy widać na każdym kroku.

*

Chłopak trzymający dziewczynę za rękę.

Mama karmiąca dziecko w parku.

*

Starszy pan, co podaje kubek chorej żonie.

Ludzie rzucający się sobie w ramiona.

*

Miłość, nie widzimy jej.

Choć dostrzegamy jej przejawy.

*

„Trwajcie w miłości Mojej.”

Bo miłość jest z Boga.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.