Nikt już tego nie zmieni – (Mk 1,6b-11)

Wskazuje drogę, którą mam kroczyć…EWANGELIA (Mk 1,6b-11)

Jan Chrzciciel tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”.
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.


 

 

Niebo się otworzyło.

Odezwał się głos Boga.

 

Chrystus przyjmuje chrzest.

Wskazuje drogę, którą mam kroczyć.

 

I nad nami, kiedyś otworzyło się niebo.

I padły słowa: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.

 

Tak stałeś się dzieckiem Boga.

Tak stałeś się częścią Kościoła Świętego.

 

Nikt i nic już tego zmazać nie może.

Choćbym cię wypisał z księgi ochrzczonych.

 

Ty już zawsze będziesz dzieckiem Boga.

Od ciebie już tylko zależy, jakim dzieckiem.

 

 

 

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.