NMP Królowej Polski – (J 19,25-27)

Jak Polska długa i szeroka…

 


EWANGELIA (J 19,25-27)

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”.
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.


 

 

Matka Boska Częstochowska.

Matka Boża Licheńska.

Matka Boża Lubelska.

Matka Boża Ostrobramska.

Matka Boża Łaskawa Warszawska.

Matka Boża Pocieszenia w Leżajsku.

Matka Boża Leśniańska z Podlasia.

Matka Boska Piekarska ze Śląska.

Matka Boska Zwycięska z Gdańska.

Matka Boża Ludźmierska z Podhala.

 

Jak Polska długa i szeroka.

Matka Boża tu Panią i Królową.

 

Matka Husarii.

Co walczyła o ocalenie Polski.

Matka Powstańców.

Styczniowych, listopadowych i warszawskich.

Matka poległych.

W bitwach i wojnach.

Matka straconych.

W Starobielsku, Katyniu i Ostaszkowie.

Matka codzienności.

Rodzin, łez, radości, zmagań.

 

Matka królów i zwyczajnych ludzi.

Matka Boża, Królowa Polski.

 

Zawsze wierna, zatroskana, czuwająca.

A i Polonia Semper Fidelis.

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.