O dwóch różnych ludziach – (Mt 16,13-19)

Różniło ich wszystko…

Połączyła ich…

 


EWANGELIA (Mt 16,13-19)

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”
A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”.
Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”.
Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.
Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.


 

 

Dziś składamy życzenia Piotrom i Pawłom.

 

Piotr i Paweł.

Powołani przez Chrystusa.

 

Piotr i Paweł.

Tak bardzo różni.

 

Piotr – prosty rybak z Galilei.

Paweł – wykształcony faryzeusz.

 

Połączyła ich miłość do Jezusa.

Ukoronowała męczeńska śmierć.

 

Chrześcijaństwo bez Nich…

Trudno dziś sobie wyobrazić.

 

Nie pytam dziś o różnice między nami.

Pytam, czy łączy nas miłość do Chrystusa?

 

Wierzę, że tak, dlatego śpię spokojnie.

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.