Obcy – (Łk 24,46-53)

Wniebowstąpienie…


EWANGELIA (Łk 24,46-53)
Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka”. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.


 

 

Jeśli istnieją obcy.

To my nimi jesteśmy.

 

Jesteśmy obcy na ziemi.

Jesteśmy tu na chwilkę.

 

Nie jesteśmy stąd.

Nie zostaniemy tu na zawsze.

 

Mieszkamy na kawałku ziemi.

Ale jesteśmy obywatelami nieba.

 

Na chwilkę tu przyszliśmy.

Załatwić kilka spraw i zaraz wracamy.

 

W niebo wstępujemy.

Do nieba będziemy wzięci.

 

 

 

 

 

 

ks. Jacek Laskowski

Człowiek. Ksiądz. Człowiek. A potem, pasja. Bo czym, byłoby życie bez pasji? Motocykl, narty, podróże, fotografia, książka, słowo. Słowo, które wypowie, co pomyśli głowa. Słowo Boga, co serce poruszy. Dlatego powstaje DeNews - spotkanie, zamyślenie, modlitwa, światło, muzyka, obraz. I jeszcze raz człowiek.